Centre Marista d'Escoltes

CMS

El Centre Marista d'Escoltes (CMS) és una associació dels diferents caus de l'àmbit marista a Catalunya. Els set agrupaments que formem part unim forces per oferir, un servei d'educació en el lleure infantil i juvenil seguint els valors i el camí de l'escoltisme i la comunitat marista.

Els set caus que formem el CMS compartim un ideari i un projecte educatiu que seguim, això crea uns fonaments comuns molt forts que els diferents caus seguim per educar seguint no només els valors maristes sinó també els quatre pilars de l'escoltisme: progrés, natura, servei i fe.


Organització i Òrgans de Govern: La Junta del CMS està formada per representants de tots els agrupaments, s'encarrega de la gestió del CMS en temes administratius, de tresoreria entre d'altres. Es reuneixen mensualment per discutir temes d'actualitat i per intercanviar opinions i punts de vista dels diferents caus en el seu dia-dia.

A la junta hi ha representació obligatòria de tots els agrupaments, aquells agrupaments que no tinguin cap càrrec, hauran de tenir un vocal d'Agrupament que representi els interessos del seu cau en les reunions i en la presa de decisions.

Vocalies: Cada branca té una vocalia. Dins de la junta, el vocal, representa els interessos de la branca. Cada vocalia es reuneix quatre cops cada any per organitzar activitats com la pasqua i per intercanviar idees i metodologia aplicada al seu grup d'edat.

Activitats del CMS: Cada any fem una trobada, per pasqua, amb totes les escoltes d'una mateixa branca. Les escoltes tenen l'oportunitat de fer amics i amigues arreu de Catalunya i teixir una xarxa més enllà del seu propi cau. Cada dos anys es fa la Trobada General; en aquest cas ajuntem les activitats i ens unim totes les escoltes de tot el CMS (les 5 branques) per passar uns dies juntes i fer caliu. 


Quins Caus formen el CMS?

GECH 

Grup Escolta Champagnat

  📍Badalona

   🔗 Web

AECH 

Agrupament Escolta Champagnat

  📍Barcelona (Immaculada)

   🔗 Web

AE Monterrat 

  📍Barcelona (Sants-Les Corts)

   🔗 Web

AE Albada

  📍Rubí

   🔗 Web

AE Garbí

  📍Lleida

   🔗 Web

AE Arrels

  📍Girona

   🔗 Web