Ròvers

                                                                                                       

Servim!

Qui són els Ròvers?

La branca de Ròvers està formada per joves a partir de 2n de batxillerat (16-17 anys), habitualment els escoltes estan dos anys a aquesta branca, no obstant s'hi pot estar fins als 21 anys. És la culminació del progrés escolta, en ella es potencia el servei i el voluntariat, i la integració del jove a la societat que l'envolta amb l'objectiu de conèixer-la, ser-ne partícip i ajudar a millorar-la en la funció del possible. Ells no tenen monitors, sinó consellers, que són el mateix que els monitors, però la seva tasca és donar suport i acompanyament i no pas dur a terme activitats.

A l'estiu acostumen a fer un servei o camp de treball on poder profunditzar sobre el que han estat treballant durant tot el curs. Després, passen els últims dies al campament on es reuneixen amb tota la família del cau. 


Lema:

Servim!


Insígnies:

        Inisígnia del Servei