Documents Castors i Llúdrigues

Inscripció a la Koatí

Inscripció Excursió a Caldetes 30/3/2019

Inscripció de Campaments de Nadal

Autorització excursió 1 i 2 Desembre

Autorització excursió CiLL 20/10/2018

Tríptic 1r trimestre

Inscripció anual

Bones famílies!
Aquest any des del CMS i Maristes s’ha fet un canvi a nivell de protecció de dades i és per aquest motiu que la fitxa anual ha canviat i el que se’ns demana és diferent, més complet i necessitem que totes les fitxes estiguin omplertes completament i amb la màxima sinceritat.
Us deixem la fitxa adjuntada, i unes quantes cosetes a tenir en compte que ens han comentat des de l’empresa que gestiona la protecció de dades:
  • És obligatori que la fitxa estigui impresa a doble cara, sino no serveix
  • Es demana l’autorització dels 2 tutors però si només la firma un dels dos i passés qualsevol cosa i l’altre tutor no hi estigués d’acord, l’autorització seria vàlida i la nostre actuació quedaria coberta legalment
  • Llegiu amb molta atenció tota la fitxa, la informació que es dóna i es demana, i els apunts que hi ha a peu de pàgina
  • Cal adjuntar: fotografia de l’escolta, fotocòpia de la CATSalut, fotocòpia de les vacunes, fotocòpia del DNI (si l’escolta no té dni caldrà adjuntar una fotocòpia del Llibre de familia). Si l’escolta té qualsevol al·lèrgia, intol·lerància, trastorn, dèficit, malaltia, medicació habitual… és necessari adjuntar fotocòpia del diagnosis i del tractament mèdic.
  • Tant la fitxa com els documents que cal portar són imprescindibles perquè l’escolta formi part oficialment de l’entitat i pugui realitzar les activitats i marxar d’excursió/campaments
Qualsevol dubte que tingueu en relació amb la fitxa o la protecció de dades podeu adreçar-vos al Comitè de Secretaria: Crstina (castors), Ari (castors), Paula (pioners). O enviar un mail a: secretaria@aelasoca.cat