El dia 2 de febrer els Ràngers i les Guies van començar el dia havent de fer ganyotes per entrar a l’aula de PQPI, les quals van quedar retractades en fotos i podeu consultar en el següent enllaç: https://www.flickr.com/photos/lasoca/sets/72157706657679764

Tot seguit, van jugar a la sardina amb els Castors i les Llúdrigues; un joc que consistia en amagar-se per tota l’escola amb l’objectiu de que els altres participants no els trobessin, i tot aquell que els trobés s’havia d’amagar amb ells. Seguidament, el pilla-pilla per les línies va ser el joc escollit, on el monitor de la branca més petita i el monitor de la branca més gran van haver de pillar els seus nens. Seguidament, la tropa va procedir a llegir el Llibre d’Or i a posar en comú els seus diferents punts de vista sobre la New de la setmana: el rescat d’en Julen. Després del pati, la tropa va decidir que l’operació del trimestre seria fer un EscapeRoom obert a tots els públics i van dividir-se en els tallers que emprarien per a dur-la aterme durant els propers dissabtes de cau. Una vegada aquest assumpte va estar tancat i tothom havia rebut un càrrec sobre el qual treballar, un molt fort “Sempre a punt” va acabar de tancar el dissabte.

Ràngers i Guies

Deixa un comentari

Deixa un comentari